top of page

Go Goal Kids陸上兩項小鐵人訓練課程試堂預約(7月)

7月份試堂名額已開始接受預約,各班試堂名額有限,有覺趣參加就快啲入到連結選擇試堂日期啦!


試堂預約link: https://forms.gle/vP3zqAstAx5uKEvf9



70 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page