Go Goal Sports係咩❓


Go Goal Sports係一間提供運動課程嘅公司,由初學程度至競賽水平嘅訓練都有,唔識學到識又得,識玩想再練快啲亦得,得左‼️


⚡️教練團

由不同範疇教練組成,包括FITNESS、游泳、單車、跑步、三項鐵人及兒童運動專項教練,除左本地教練資格外,部分教練亦持有國際級教練資格!


🚨我哋分為Go Goal Sports及Go Goal Kids,到底有咩分別❓

留意下個post,我哋會介紹下Go Goal Sports同Go Goal Kids有咩分別‼️57 次瀏覽0 則留言

聯絡我們
地址:
火炭坳背灣街33至35號世紀中心14樓I室 
電話號碼:+852 6037 9392

電子郵件:info@gogoalsportsltd.com

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

© 2020 by Go Goal Sports.